Site içerisinde   

POLPAUM DANIŞMA KURULU


 

 

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN                              Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ                             Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mualla SELÇUK                                       İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hasan ONAT                                             İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sertaç Hami BAŞEREN                            Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR                                            Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve

                                                                                  Kamu Yönetimi Öğretim   Üyesi                            

Prof. Dr. Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN                Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nuran YILDIZ                                           İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi,  İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü

Uz. Dr. Bora BASKAK                                            Tıp Fakültesi Öğretim Elemanı

Yrd.Doç. Dr. Gülbahar BAŞTUĞ                            Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Vamık VOLKAN                                      Virginia Üniversitesi

Uzm. Dr. Lord John ALDERDICE

Uzm. Bahar Senem ÇEVİK ERSAYDI                   Politik Psikoloji Derneği
28 Kasım 2011 , Pazartesi

2011 © Ankara Üniversitesi Rektörlüğü