Site içerisinde   

POLPAUM HAKKINDA


                                                                                

Dünyada son otuz kırk yılın hızla gelişen  bilimsel araştırma ve uygulama alanlarından biri olan Politik  Psikoloji büyük grupların, kitlelerin, ulusların, birbirleriyle olan ilişkilerini değerlendiren bu ilişkilerde rol oynayan psikolojik etmenleri derinlemesine analiz eden önemli bir bilimsel çalışma alanıdır.

Politik Psikoloji bunun yanı sıra liderler ve takipçileri, lider ve büyük grup ilişkileri, terörizm ve terör psikolojisi ve toplumsal hareketlerin psikodinamiğini inceleme alanı içine almaktadır.

Politik Psikolojinin bu denli gelişmesi uluslararası ilişiklerde, diplomaside tıkanan müzakere süreçlerinin önünün açılması ve ilişkilerin barışçıl çözümlerle olumlu sonuçlanmasına sağladığı katkı nedeniyledir.

Politik Psikolojinin sorunlara yaklaşım yöntemi eklektik ve entegratif anlayışla derinlik (analitik) psikolojisinin ilkelerine dayanmaktadır. Bu nedenle ulusal ve uluslararası ilişkilerdeki tutum ve davranışların yüzeysel değerlendirmesi ve görünür psikolojik sorunlardan daha çok, altta yatan, derinlemesine incelemeyle saptanan motivasyonlar politik psikolojinin çalışma alanını kapsar.

Farklı gruplar arasında ortaya çıkabilecek barışı tehdit eden sorunlarda diplomasiye ve politikaya yeni bir bakış kazandıran politik psikoloji disiplininden ülkemizi uzak tutmamak ve yararlandırmak amacıyla 1992 yılında Başbakanlık bünyesinde resmen başlayan çalışmalar, 2006 yılında Politik Psikoloji Derneği’nin kurulmasıyla dernek çatısı altında işlevini devam ettirmiştir.

Politik Psikolojinin büyük bir kurumun şemsiyesi altında bilimsel araştırma yapma imkanının önemli ve yararlı olabileceği düşüncesiyle, 2011 yılı başında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak “Politik Psikoloji Uygulama Araştırma Merkezi”  kurulmuştur. Türkiye’de  Üniversite bünyesinde ilk  ve tek olan bu merkezin çalışmalarının bizlere büyük bir sorumluluk yüklediğinin bilincinde olarak merkezde  görevli tüm çalışanların üstün gayretleri ile bu sorumluluğun başarıyla yerine getirileceğini düşünüyorum.

 

Prof. Dr. Abdülkadir ÇEVİK

Ankara Üniversitesi Politik Psikoloji

 Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
26 Nisan 2012 , Perşembe

2011 © Ankara Üniversitesi Rektörlüğü