Site içerisinde   

TARİHÇE


Türkiye’de politik psikoloji alanı ile ilgili çalışmalar 1992 yılında Prof. Dr. Abdülkadir Çevik’in Doç. Dr. Birsen Ceyhun ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı bünyesinde kurduğu Türk Politik Psikoloji Merkezi ile başladı. Farklı gruplar arasında ortaya çıkabilecek terör gibi barışı tehdit eden sorunlarda, diplomasiye ve politikaya yeni bir bakış ihiyacı sonucu, politik psikoloji disiplini, kurumsal bir şemsiye altında Türkiye'de varlığını sürdürmüştür. Türkiye'yi bu disiplinden uzak tutmamak ve yararlandırmak amacıyla 1992 yılında T.C. Başbakanlığı bünyesinde resmen başlayan çalışmalar Türkiye'deki temel sosyo-psikolojik sorunları tahlil etmeye, çözüm önerileri sunmaya yönelik çalışmalardı. Bu açıdan politik psikolojinin gelişimi ilk olarak Türkiye'de, özellikle 1990'larda hızla artan terör eylemleri ve bu eylemlerin ardındaki sebepleri inceleme ihtiyacı ile ortaya çıkmıştır.

Türkiye'de bu yeni disiplini temsil eden Türk Politik Psikoloji Merkezi Müdürü Prof. Çevik 1980 yılında Virginia Üniversitesi Mind and Human Interaction Merkezi’nde Prof. Volkan’la çalışmaya başlamış, 1992 yılında Ceyhun ve Çevik bu merkezde üç ay süreyle yeniden Prof.Volkan’la çalışmış, Amerika dönüşünde bu merkezi kurmuşlardır. Merkezde terör ve özellikle PKK terörü ile ilgili çalışmalar yapılmış ve terör psikolojisi hakkında hükümete bilgi verilmiştir.

Prof. Çevik şimdiye kadar Dış İşleri Akademisi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nda “politik psikoloji ve terörizm psikolojisi” hakkında dersler vermiş olup halen Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü’nde her yıl haftada üç saat “politik psikoloji” yüksek lisans dersleri vermektedir. Ayrıca NATO Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nde politik psikolojinin ilgi alanlarıyla ilgili konferanslar vermektedir. Prof. Çevik Türkiye’de ilk defa benzeri olmayan teorik bir çalışma olan “Politik Psikoloji” adlı kitabını 2007 yılında yayınlamış ve kitap şimdiye kadar 4.baskısını yapmıştır.

Başbakanlığa bağlı merkezdeki görevinin ardından (merkezin faaliyetleri devam etmemektedir, merkez kapanmıştır) Prof. Çevik ve emekli Büyükelçi Gündüz Aktan toplumsal ve akademik düzeydeki eksikliğin farkına vararak Politik Psikoloji Derneği'ni farklı disiplinlerden gelen akademisyen ve uzman bir ekip ile birlikte kurmuştur. Dernek kurulduğu 2006 yılından beri seminerler, eğitim programları, konferanslar vererek,  politik psikolojinin toplum tarafından tanınmasına katkı sağlamıştır. Dernek halen internet ortamında ve basılı olarak psikodinamik temelli bilimsel çalışma ve analizleri okuyucuları ile paylaşmaktadır.

Dernek kurulduğu 2006 yılından bugüne kadar, değişik kurumlardan (emniyet, ordu, dışişleri, istihbarat) ve üniversitelerden katılan yüzlerce kişiyle (asgari 850 kişi) politik psikoloji, küreselleşme-kimlik ve terör,  terörizm psikolojisi, algı yönetimi, stratejik iletişim, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin psikopolitik boyutu, Türk-Ermeni ilişkilerinin psikopolitik boyutu gibi konularda eğitim çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmaların tümü kayıtlı olup, bunların bir kısmı baskıya verilmiş ve yayına hazır duruma getirilmiştir.

Türkiye'yi 2006 yılından beri politik psikoloji ile buluşturan Politik Psikoloji Derneği, Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’yle birlikte İstanbul ve Ankara da ortak toplantılar ve eğitim çalışmaları yanı sıra Türkiye’de  Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İstanbul , Ankara, İzmir , Adana, Mersin gibi göç alan illerde geniş kapsamlı bir araştırma yapmış ve sonuçları geçen yıl rapor olarak yayınlamıştır.

Politik Psikoloji Derneği dünyada meydana gelen kimlik sorunsalını, Doğu ve Batı, İslam-Hıristiyan dünyası ayrımını analiz etmek üzere birarada olan International Dialogue Initiative (IDI) grubuna iki kez Ankara'da ev sahipliği yapmış olup bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yaparak gruplar arasındaki gayri resmi diplomasiye önemli bir katkı sağlamış olacaktır. 

Politik psikolojinin büyük bir kurumun şemsiye altında bilimsel araştırma yapma imkanının önemli ve yararlı olabileceği düşüncesiyle, 2011 yılı başında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak Politik Psikoloji Uygulama Araştırma Merkezi  kurulmuştur. Türkiye’de  Üniversite bünyesinde ilk  ve tek olan bu merkezin çalışmaları Prof. Çevik'in başkanlığında yürütülmektedir. Bu merkezde Prof. Volkan ve Dr. Lord John Alderdice danışman olarak görev almayı kabul etmişlerdir.
23 Kasım 2011 , Çarşamba

2011 © Ankara Üniversitesi Rektörlüğü