Site içerisinde   

ÖZGEÇMİŞLER


 Prof. Dr. Abdülkadir ÇEVİK

 Abdülkadir Çevik 1950'de doğdu, 1974 yılında Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1974'te Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçerek Prof. Dr. Abdülkadir Özbek, Doç. Dr. Celal Odağ ve Prof. Dr. Vamık Volkan'dan bireysel ve grup psikoterapileri ile psikoanalitik psikoterapi eğitimi aldı. 1980'de ABD'ne giderek iki yıl süre ile Virginia Üniversitesi Psikiyatri Kliniği, Çocuk ve Aile Psikiyatrisi ve Psikanaliz bölümlerinde çalıştı. Bu sırada yeni kurulmuş olan Uluslararası Politik Psikoloji Derneği’ne üye olarak Prof. Dr. Vamık Volkan'dan bu konuda eğitim aldı. 1992'de tekrar ABD'ne giderek Prof. Volkan ile üç ay boyunca politik psikoloji ile ilgili çalışmalar yaparak Virginia Üniversitesi'nde "Sovyetler'in çöküşünden sonra Türkiye: Psikopolitik Bir Değerlendirme" konulu konferans verdi. 1985'te Doçent ve 1992 yılında Profesör oldu. 1992-1997 yılları arasında Başbakanlık danışmanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu’nda görev yaptı. Aynı süre içinde Başbakanlığa bağlı olarak Türk Politik Psikoloji Merkezi’ni kurarak bu kurumun başkanlığını yürüttü. Bu merkezde büyük grupların psikolojisi, terör ve terörizm psikolojisi ile ilgili çalışmaları oldu.

1987'den bu yana Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda Psikosomatik ve Psikonevroz Ünitesi'nin başkanlığı yanı sıra 2003 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Abdülkadir Çevik'in Politik Psikoloji Monografisi, Sovyetler'de Yeni Etnik Gelişim ve Yeni Etnik Yapılanma mongrafisi ve Violence or Dialogue kitabının içinde "Globalization and Identity" isimli bir makalesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Türk Yurdu, Avrasya Dosyası, Hukuki Perspektifler Dergisi gibi dergilerde makaleleri yayınlanmış; çok sayıda röportaj vermiş ve çeşitli televizyon programlarına katılmıştır.

Prof. Dr. Abdülkadir Çevik değişik üniversitelerde güvenlik, terör, küreselleşme, kimlik ve toplumsal analizler konularında konferanslara katılmıştır.

2006 yılında kurulan Politik Psikoloji Derneği'nin kurucusu ve başkanıdır. Aynı zamanda Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği'nin başkanlığını da yürütmektedir. Çevik, 2011 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü yapmaktadır.

2002 yılından bu yana Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü'nde Politik Psikoloji yüksek lisans dersleri vermektedir. Bunun yanı sıra Dışişleri Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda da dersler vermektedir.

2006 yılında Dost Kitabevi Yayınları tarafından basılan "Politik Psikoloji" adlı kitabı, Nisan 2010'da dördüncü baskısını yapmıştır.

Prof. Dr. Abdülkadir Çevik dünyaca ünlü American College of Psychoanalysts tarafından onursal üyeliğe davet edilmiştir.

www.abdulkadircevik.com

 

 Doç. Dr. Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL

 1976 yılında Tatvan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi   Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 2005 yılında tamamladı.  2005-2011 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilm Dalı’nda uzman doktor olarak görev yaptı, halen  aynı bölümde doçent doktor olarak görevine devam etmektedir. İlgi alanları Nöropsikiyatri, Geriyatrik Psikiyatri ve Politik Psikoloji’dir. Bu konularda yerli ve yabancı yayınları bulunmaktadır. 2011 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir.

 

Doç. Dr. Bedriye ÖNCÜ

1969 yılında Karabük’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi   Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 1998 yılında tamamladı.  1998-2006 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzman doktor olarak görev yaptı. 2006 yılında doçent oldu. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Ergen Ünitesi’nde doçent doktor olarak görevine devam etmektedir.

2009-2011 yılları arasında Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2009 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Disiplinler Arası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı Akademik Kurulu Üyeliği ve Ankara Üniversitesi Gençlik Merkezi Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. 2011 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Ankara Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi danışma kurulu üyesidir. Türkiye Psikiyatri Derneği ve İntiharı Önleme Derneği gibi meslek derneklerinin kurucu üyelerindendir ve halen İntiharı Önleme Deneği’nin yönetim kurulu üyesidir.

İlgi alanları Ergen Psikiyatrisi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, İntihar ve İntiharı Önleme ve Politik Psikoloji’dir. Bu konularda yerli ve yabancı yayınları bulunmaktadır.

 

 Dr. Rifat S. İLHAN

 1982 yılında Ankara’ da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Ankara’ da tamamladı. 2007  yılında   Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1 ay Muş’ ta pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra,  2008 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde uzmanlık eğitimine başladı. Halen burada araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları nöropsikiyatri , politik psikoloji ve gelişim psikolojisidir.  2011 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Müdür yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Uzm. Dr. Bora BASKAK

1976 yılında Ankara’da doğan Bora Baskak ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2005 yılında yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzman doktor olarak göreve başlayan Dr Bora Baskak, halen aynı klinikte Psikiyatrik Rehabilitasyon biriminin yardımcı sorumlusudur. Nöropsikiyatri Araştırma Birimi ve Poliklinik Birimlerinde de görev yapmaktadır. Dr Baskak, Politik Psikoloji Merkezi danışma kurulu üyesidir.

  

Dr. Bahar Senem Çevik-Ersaydı

1981 yılında Virginia/ A.B.D’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. California State University, San Bernardino’da lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Politik Psikoloji Bağlamında Ermeni Kimliğinin Siyasallaştırılması: Haytoug Dergisi Örneği” başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamlayan Çevik’in Stanford Üniveristy’den politik psikoloji alanında uzmanlık eğitimi bulunmaktadır.

2007 yılından itibaren Batı ve İslam dünyalarını anlamayı amaçlayan uluslararası sivil bir diyalog projesi olan Vamık Volkan başkanlığındaki International Dialogue Initiative  (IDI) grubunun toplantılarına katılmaktadır. Ankara Üniversitesi Politik Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi danışma kurulunda ve Politik Psikoloji Derneği yönetim kurulunda yer almaktadır. Türkiye’de ilk defa yanlızca Ortadoğu alanında çalışmalara yer veren Akademik Ortadoğu dergisinin İngilizce editörüdür. 

Dr. Bahar Senem Çevik, Politik Psikoloji Derneği bünyesinde birçok konferans, panel ve eğitim programını düzenlemiştir. “Yurtdışına Göç Eden Bireylerde Sosyolojik Algılar” ve “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Sosyolojik Algılar” konulu projelerde görev almıştır.

Çevik’in politik psikoloji ve siyasal iletişim alanlarında çeşitli makale ve çevirileri bulunmaktadır.

www.senemcevik.com

www.internationaldialogueinitiative.org

www.ppd.org.tr

 

Doç. Dr. Vesile ŞENTÜRK

  1971 yılında Kırcaali’de doğdu. 1994’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Psikiyatri uzmanlık eğitimini 1997-2002 yılları arasında Başkent Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda tamamladı.  2002-2003 yıllarında aynı bölümde uzman doktor olarak görevine devam etti. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzman doktor olarak görev yapmaya başladı. King’s College of London’da 2006-2007 tarihlerinde psikiyatrik araştırmalar master programında yüksek lisans yaptı. 2008 yılında Doçent ünvanını alan Şentürk, halen Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Psikosomatik Bölümü’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Doç. Dr. Ayşegül YILMAZ ÖZPOLAT

1974 yılında doğdu. 1998’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Psikiyatri uzmanlık eğitimini 1999-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda tamamladı.  2010 yılında Doçent ünvanını alan Özpolat, halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı’nda çalışmalarına devam etmektedir. Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir.

 
22 Kasım 2012 , Perşembe

2011 © Ankara Üniversitesi Rektörlüğü